Wednesday, July 2, 2014

Mencari Idea untuk projek 2014

Oh Idea
kemari la dikau...
tentang alam
tentang kosmik
yang mana
menjadi taruhan
kali ini


4:57 p.m , Tanjong Malim